Foreldrevettregler


Møt opp på trening og kamper - barna ønsker det

Gi oppmuntring til alle spillere - ikke bare ditt barn

Gi oppmuntring i medgang og motgang

Respekter trener/lagleders bruk av spillere -
-seriøse innspill kan gjøres i etterkant

Se på en dommer/trener som en veileder
- respekter avgjørelser

Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
- ikke press

Spør om kampen/treningen var morsom og spennede
- ikke bare resultat

Sørg for riktig og fornuftig utstyr
- ikke overdriv

Respekter klubbens arbeid
- delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

Tenk på at det er ditt barn som er med på aktiviteten
- ikke du

Vi respekt for andre
- ikke røyk